Velkommen til Kjosås Maskin AS

Kjosås Maskin AS blei starta opp i 1970 av Jon Kjosås, og har 45 års jubileum i 2015. Bedrifta har vokse sunt og gradvis, og er idag omlag 30 positive medarbeidere. Vår hovudverksemd består idag av grunnarbeid, transport, kranarbeid og avfallsbehandling. Me har lokaler i industriområdet Sandvenhagen i Norheimsund.

Kjosås Maskin AS har eit klart mål om å levera kvalitetsmessig arbeid på ein effektiv og miljøvenleg måte gjennom våre dyktige medarbeidarar.

Vinnar av beste 3D modell 2016 !

Under brukarkonferansen til Powel Gemini i Trondheim denne veka va...
Les mer

Grunnarbeid for hytter og hus

Me har etter ein sein vår dette året på Kvamskogen starta opp med ...
Les mer

Instagram

Kjosås Maskin AS har nyleg oppretta Instagram profil. Følg oss gje...
Les mer

Nyheiter
___________________________________________________________________________________________________Følg kvardagen vår på Facebook og Instagram:
Følg oss på Facebook

Graving - Masseforflytting - Transport - Sand - Sprenging - Natursteinmuring - Conteiner - Oppmåling - Næringsavfall - Singel - Fjellboring - Masseberekning - Kranbil - Jord