Vinnar av beste 3D modell 2016 !

Under brukarkonferansen til Powel Gemini i Trondheim denne veka vart Kjosås Maskin AS sin 3D modell, mulighetsstudie av gjenoppbygging veg ved ras på RV 13, Holven i Granvin kåra til vinnar. Sjå video under!

3D modellen viser muligheitsstudie for gjennoppbygging av RV 13 etter raset i vår. Det vart vurdert fleire ulike spuntemetoder.
Modellene er laga på grunnlag av dronekartlegging utført av Kjosås Maskin AS over rasområdet, bunnkartlegging i Granvinsvatnet, bunniteringsdata og vegmodeller på prosjektet. Vår oppdragsgjevar har vore Bertelsen og Garpestad AS og byggherre Statens Vegvesen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Powels vurdering av vinnarbidraget:
  • Illustrativ og interresant utført 3D-modellering for synliggjøring av ulike muligheter for utførelse av anleggsprosjekt
  • God kombinasjon i bruk av grunnlagsdata innsamlet fra ulike kilder
  • Eit rikt utvalg av funksjonalitet i Gemini er tatt i bruk
  • Utnyttelse og forståelse av ulike prosjekteringsmuligheter i Gemini synliggjort på ein god måte
  • Modellen viser faseplanlegging i praksis og er eit flott eksempel på gjennomarbeidet forstudie