Jubilantar

På vårt julebord forrige helg på Hardingasete var det utdeling av gullklokker til arbeidstakarar som har vore i firmaet i 25 år. Det var og overrekking av MEF fortenestemedalje for 20 års arbeid i same bedrift.

Frå v. Magnus Aarhus (gullklokke), Mikjel Svein Steine (gullklokke), Jon Kjosås (utdelar), Arne Isak Flatabø (dagleg leiar) og Jan H. Soldal (MEF-medalje)

Kjosås Maskin set stor pris på å ha erfarne, flinke og stabile arbeidstakarar over lang tid.