Laserskanning

Kjosås Maskin AS har for Statens vegvesen vore i Hallingdal og utført stikningsarbeider. Me har laserskanna Hallingporten tunnel på FV 7, etablert fastmerker og gjordt innmålingar for rehabilitering av tunnel. Det er også utført oppmålingsarbeider og laserskanning i Geiteryggtunnellen (1080 moh) på
FV 50 Hol - Aurland

Nedanfor kan de sjå resultat av laserskanning av Hallingporten tunnel:
Hallingporten
Hallingporten
Geiteryggtunnellen
Geiteryggtunnellen
Geiteryggtunnellen
Geiteryggtunnellen