Om Kjosås Maskin AS

Kjosås Maskin AS blei starta som eit enkeltmannsforetak i 1970 av Jon Kjosås. Bedrifta har gjennom åra vakse til omlag 30 tilsette med ein omfattande og moderne maskin- og utstyrspark. Me er idag eit alsidig entreprenørfirma som har lang erfaring, og tek på oss både store og små jobbar.

Me ynskjer å vere ein totalleverandør av prosjekter, gjerne heilt frå tegnebrettet, via 3D visualisering, utføring, transport, montering,masseleveranse og sluttdokumentasjon.

Bedrifta er medlem i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Norges Lastebileigar Forbund (NLF). Gjennom Opplæringskontoret for anlegg og bergverk (OKAB) har me hatt mange lærlingar innanfor anleggsmaskinførarfaget samt veg og anleggsfaget, for å vere med å sikre rekruteringa i bransjen. Kjosås Maskin er godkjent opplæringsbedrift.

Kjosås Maskin AS er eigd av KB vest AS, som igjen er ein del av Kongsvinger Betong AS (KB gruppen AS).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjosås Maskin AS

Sandvenhagen
5600 NORHEIMSUND

Tlf: 56 55 25 00
E-post: post@kjosasmaskin.no