Pågåande prosjekter

Kjosås Maskin AS har til ei kvar tid arbeid med fleire ulike prosjekter. I menyen til venstre kan du sjå eit utval av arbeid me utfører no, og ei rekkje prosjekt me har utført. Me har moderne maskiner og utstyr for å kunne gjere jobben effektivt og med høg kvalitet på sluttproduktet.