Referansar

Kjosås Maskin AS har utført mange utfordrande prosjekter sidan oppstarten i 1970. Me har vore hovud- og delentreprenør på mange ulike utbygjingar , tildømes bustadfeltutbygjing både for private aktørar og kommunale.

På Kvamskogen har me bygd ut store hyttefelt med vegar og hyttetomter. Det same gjeld VA-grøfter til hytter , både hovud - og stikkledningar.

Kjosås Maskin As har også lang erfaring med natursteinsmuring, frå grove murar i sjø til natursteinsmurar i hager med liten stein. Referanseprosjekt på natursteinsmuring er: Gravplassen i Vikøy, vegmurar Rykkje, Uteområde Norheimsund Kyrkje, Natursteinskai Børvenes og på Tolo og ei lang rekkje mindre private støttemurar. Me utfører også transport av murstein til kundar for Hardangerskifer AS.

I menyen til venstre er det ei oversikt over nokre av prosjekta me har utført, og fleire vil bli lagt ut framover.