Tjenester

Kjosås Maskin har over 40 års erfaring som maskinentreprenør, og løyser store og små prosjekt.

Me leverer og utfører tenester innanfor grave - og sprengningsarbeid, transport, montering, stikning, 3D maskinstyring, riving, gjennvinning og vei, vatn og avløpssystem. Over tid har me bygd opp ein organisajon med høg kompetanse som kjem deg tilgode innanfor alle fagområder. Me har som mål å levere eit godt produkt, effektivt til deg.

Til venstre finn du ei meir detaljer oversikt over våre hovudtenester som me tilbyr.
Hyttetomter
Hyttetomter
Næringsavfall
Næringsavfall
3D visualisering
3D visualisering
Vegbygging
Vegbygging