Levering av massar

Kontakt oss for tilbod på massar ! Me har kapasitet og konkuransedyktige prisar.
Me har knuste massar på lager, me leverer massar direkte til kunde og me tek imot massar for gjenbruk eller deponering.
Dersom kunde ynsjer det skaffar me andre typar massar på forespørsel. Me har transportavtale med Grønn Vekst som leverer jordprodukter til hage, park, golf og veianlegg. Me leverer også tovtak frå dei rett på taket ditt !

Kjosås Masin AS har steinbrot langs FV 130 mellom Norheimsund og Øystese. Her tek me ut sprengtstein, samt området er godkjent for mottak og gjennvinning av brukt asfalt og betong.

Knuste massar på lager hjå oss:

 • Veggrus 0-16mm
 • Veggrus 0-32mm
 • Hagesingel 4-8mm
 • Strøsand 2-6mm
 • Grøftesingel 8-16mm
 • Pukk 16-32mm
 • Pukk 32-64mm
 • Pukk 32-120mm
 • Pukk 0-120mm
 • Kabelsand (natur)
 • Sortert matjord 0-20mm
 • Naturgrus
 • Knust asfalt 0-22mm
 • Knust asfalt 22-120mm
 • Knust asfalt 0-120mm
Side 1 av 5
 
 
 
 
Side 2 av 5
 
 
 
 
Side 3 av 5
 
 
 
 
Side 4 av 5
 
 
 
 
Side 5 av 5