Massetransport

Me utfører alle typar masseflytting og har stor kapasitet

Kjosås Maskin har utstyr og lang erfaring med masseforflytting inne på lukka anleggsområder, eller ute på vegar med tett trafikk. Det bidreg til effektivitet i arbeidet.


Me har føljande utstyr disponibelt:

  • 7 stk lastebilar med henger
  • 2 stk dumper
Me utfører også transport av murstein og skiferprodukt saman med Hardangerskifer AS i heile sør-Noreg. Kontakt oss dersom du ønsker massetransport eller leveranse av våre produkt !
________________________________________________________________________________________________________