Stikning og Maskinstyring

Anleggstikning-Oppmåling-Dokumentasjon-Maskinstyring - Masseberekning

Laserskanning av Hallingporten tunnel på FV 7 for Statens Vegvesen
Fastmerkeetablering
Fastmerkeetablering
Laserskanning
Laserskanning
Tunnelportal
Tunnelportal
Kontroll linjestrekking
Kontroll linjestrekking
Flyskanning av steinbrudd
Flyskanning av steinbrudd
Innmåling
Innmåling
3D visualisering
3D visualisering
Oppstilling forskaling
Oppstilling forskaling
Utsetting
Utsetting
NVDB-FKB Data
NVDB-FKB Data
Natur
Natur
Kjøreboks
Kjøreboks
Natursteinsmur
Natursteinsmur
Veganlegg
Veganlegg
Veganlegg
Veganlegg
Maskinstyring
Maskinstyring
GPS base
GPS base
GPS base
GPS base
Betong
Betong
3D Visualisering
3D Visualisering
Terrengmodell
Terrengmodell
Flyskanning av steinbrudd
Flyskanning av steinbrudd

Kjosås Maskin AS utfører det meste innanfor stikningsoppdrag.

 • Laserscanning
 • Stikningsplaner og kontrollplaner
 • Utsetting og kontroll av tiltak
 • Profilering og 3D - modellering av terreng, vegar, tunnellar og byggegroper
 • Innmåling av eks. terreng og installasjonar
 • As - built dokumentasjon, NVDB - og FKB Dokumentasjon til Statens Vegvesen
 • Plasseringskontroll
 • Masseberekning
 • Maskinstyring 3D modellar
 • 3D Visualisering
 • Terrengmodeller
 • Fjernstyring og leveranse av maskinstyringsupport

Det blir nytta føljande utstyr og programvare som beherskar dei aller fleste oppgåver

 • Leica VIVA GS 14 GPS
 • Leica 1250 XC GPS
 • Leica VIVA GS08 GPS
 • Leica 1230 GPS Basestasjon
 • Leica Nova MS50 Multistasjon
 • Leica TS15i Totalstasjon
 • Leica 1203 Totalstasjon
 • Gemini 3D Terreng og Entreprenør
 • Gemini 3D Tunnel
 • Gemini Oppmåling
 • Trimble Buisiness Center HCE
 • Novatron Easy Dig X-site Maskinstyringssystemer med GPS